חילוץ מחשבתי

נוכח אתגר מידי

הנחיה והובלה של תהליך חשיבה אינטנסיבי, בלוחות זמנים צפופים. חילוץ מחשבתי מתאים כאשר הארגון נמצא  מול אתגר שדורש מענה מהיר, או במצב שבו ברור לכם שניסיתם הכל...אבל נתיב הפתרון לא נמצא, ולכן כדאי לחפש דרך עוקפת. שיטת העבודה שלנו עוסקת בזיהוי היבטים נסתרים של הבעיה, ומתן אפשרות לנסח מחדש את הקושי (כך שכל מהות הבעיה תשתנה). 

כל הזכויות שמורות Focusing Team