שדרוג תוכניות עבודה 

מוצר המיועד למובילים ומנכ"לים המתכננים מהלך של שינוי מהותי במערכת, ומבקשים לבחון היבטים של המהלך בכלים שונים מהמוכר. התהליך כולל מספר פגישות להבנת הצורך ולהתבוננות "מחוץ לקופסה" על הצרכים. ולאחר מכן תמיכה בבניית מהלך מסודר עד לתוכנית עבודה שלמה

כל הזכויות שמורות Focusing Team