Co - lab

מעבדת פיתוח שיתופית

מי הם בעלי העניין האמיתיים באתגר או בנושא שנמצא אצלכם על הפרק?

"החשודים המידיים" מופיעים תמיד סביב השולחן, ולרוב כולם מייצגים את

המשבצת המוכרת, זו שמתוכה הם פועלים.

 

מעבדת פיתוח שיתופית היא מוצר יצירתי ומלהיב, שבו מתכנסים סביב השולחן "בעלי עניין" מפתיעים... (אנו נעזור לכם לגלות מי הם), משכבות שונות של הארגון ולעיתים מחוץ לו.

 

מעבדת הפיתוח נועדה: ליצור חיבורים חדשים, לשקף תמונת מצב אמיתית, לאפשר לעשרות רעיונות לעלות בבת אחת, דרך סדרת תרגילים מעולם ההתמקדות והפיתוח היצירתי.

ניתן לקיים מעבדה מתמשכת או להסתפק בשניים שלושה מפגשים. בסיום התהליך, יצא מסמך המלצות ובנייה של תוכנית פעולה להתקדמות באתגר או בפרויקט שעל הפרק.

מעבדות מסוימות עוסקות ב DEEP LEARNING – העמקת הלמידה המשותפת שלכם, בשיטות עוקפות קוגניציה ושיפוט.

כל הזכויות שמורות Focusing Team