תפיסת עולם

# חדשנות ואנושיות חייבים ללכת ביחד.

# אין רעיון או פיתוח טכנולוגי שעומד בפני עצמו. רעיונות צריכים לשרת את בני האדם באופן הומני, רגיש לצרכים ופתוח לשינויים.

# חדשנות משמעותית היא כזו שדורשת את טובת הלקוח האמיתית. היא תביא בחשבון את המורכבות והרגישות של בני האדם שאליהם היא מופנית.

# מערכות גדולות נוטות להתמסדות ולהליכה בתלם. היציאה ממה שנעשה שגרתי אינה פשוטה. נדרשים אומץ ופעולה שונה מהרגיל על מנת לעבור מסיסמאות על שינוי – לשינוי אמיתי.

# אנו מאמינים שגם דברים מורכבים מאד – יכולים להעשות בפשטות ובדרך הקצרה ביותר.

# אנחנו מתמקדים בעתיד הטוב ביותר שנוכל לזהות, בתוך כל ארגון ועבור כל מערכת.

כל הזכויות שמורות Focusing Team